Eğitim ve Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
Hacettepe Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi - Uzmanlık
Hacettepe Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi; Baş Boyun Kanser Cerrahisi - Yüksek İhtisas
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center'da (Amerika BD) Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi - Klinik Observer

Tıbbi İlgi Alanları

Baş ve boyun bölgesinin kanserleri ve cerrahisi (larinks, oral kavite, orofarinks, nazofarinks, hipofarinks, ösafagus, paranazal sinüs kanserleri), Boyun enflamatuar ve doğumsal kitleleri, Tiroid ve paratiroid cerrahisi, Tükrük bezi hastalıkları ve tümörleri, Boyun damarlarının vasküler tümörleri, Horlama ve obstrüktif uyku apne cerrahisi, Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (Sinüzit ve komplikasyonları, Nazal polipozis, burun tıkanıklıkları, rinitler, paranazal sinüs tümörleri), Kronik otit cerrahisi, işitme kayıpları, ses kısıklığı, vertigo, çocukluk çağı KBB hastalıkları, Allerjik rinit

Mesleki Üyelikler

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Orta Karadeniz Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Rinoloji Derneği
Türk Uyku Tıbbı Derneği

Araştırma ve Yayınlar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1. S.Ç.Kurnaz, A.Aksoy, D. Güvenç, T.Güvenç, A.Aksoy, "Does Resveratrol Have a Protective Effect on Tympanosclerosis Formation in Experimentally Induced Otitis media? ", The Journal of Intenational Advanced Otology, Ocak -2014;10(1):33-38.DOI: 10.5152/iao.2014.007

A.2. B.Çakıl, F.S. Başar, S. Atmaca, S.K Cengel , A. Tekat, Y.Tanyeri , "The preventive role of gingkgo biloba extract on experimental cisplatin ototoxicity: An animal research by DPOAE", The Journal of Laryngology and Otology, Kasım -2012;126:1097-1101.DOI: 10.1017/S0022215112002046

A.3. T. Taflan, İ. Güngör, S.Ç.Kurnaz, L. Güngör , "Optic neuropathy secondary to inflammation of sphenoidal sinuses and onodi cell polyps; a case report",. Ocular Immunology and Inflammation; Haziran -2013;21(3):247-250.DOI: 10.3109/09273948.2013.766215 

A.4. S.Çengel, A.Ş.Hoşal, "Retropharyngeal liposarcoma presenting with dysphagia and weight loss", Türkiye Klinikleri J Med Sci , "30(4)", 1421-1424 pp., Ağustos-2010, DOI: 10.5336/medsci.2008-8521

A.5. S.Atmaca, S.Çengel, F.Başar, A.G. Güven, A. Tekat, Y. Tanyeri, T. Şeşen, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Göreve Dayalı Öğrenim İle KBB Stajı: İlk Yıl Nasıl Yaptık", Türkiye Klinikleri J Med Sci, Ağustos-2009:29(4):991-996. DOI: 10.1007/s00405-008-0891-6 

A.6. S. Atmaca, S. Cengel, M. Gumussoy, G. Kutlar, M. Acici, M. Hokelek, "Counting Larvae in a Farmer's Ear:23", The Journal of International Advanced Otology , "5(1)", 118-121 pp., Ocak-2009. 

A.7. S. Atmaca, C. Bayraktar, S. Cengel, M. Koyuncu, "Tularemia is becoming increasingly important as a differential diagnosis in suspicious neck masses: experience in Turkey", Eur Arch Otorhinolaryngol, Ekim-2009;266(10):1595-1598. DOI: 10.1007/s00405-008-0891-6 

A.8. S. Atmaca, Y. Erol, A.Y. Coban, L. Yildiz, S. Cengel, M. Koyuncu, "Does exogenous nitric oxide influence tympanosclerosis? An experimental study", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Aralık- 2008; 72(12):1845-1848. DOI: 10.1016/j.ijporl.2008.09.008 

A.9. S. Çengel, H.A. Şenkal, Ö.F. Ünal , " Infantile myofibromatosis: Solitary type", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra , "3", 188-191 pp., Mayıs-2008, DOI: 10.1016/j.pedex.2008.04.002

A.10. O. Gülel, D. Köprülü, Z. Küçüksusu, M. Yazıcı, S. Cengel , "Images in Cardiovascular Medicine. Cardiovocal Syndrome Associated with Huge left Atrium", Circulation , "115(10)", 318-319 pp, Mart-2007. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.649814 

A.11. S.Çengel, U. Akyol , "Letter to Editor", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , "71(2)", 359-360 pp., Şubat-2007, DOI: 10.1016/j.ijporl.2006.08.016

A.12. S. Saraç, S. Çengel, L. Sennaroğlu , "Pneumolabyrinth Following Traumatic Luxation of the Stapes into the Vestibule", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology , "70(1)", 159-161 pp., Ocak- 2006. DOI: 10.1016/j.ijporl.2005.05.016 

A.13. S.Cengel, M.U.Akyol, "The Role of Topical Nasal Steroids in the Treatment of Children with Otitis Media with Effusion and/or Adenoid Hypertrophy", International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Nisan-2006;70(4):639-645. DOI: 10.1016/j.ijporl.2005.08.013

A.14. H. Kucuk, S. Cengel Kurnaz, G. Kutlar, “Treatment Expectations and Quality of Life Outcomes of Patients with Laryngeal Cancer Based on Different Treatment Methods”, European Archives of Otorhinolaryngology, Mayıs 2015;272(5):1245-50. DOI:10.1007/s00405-014-3066-7.

A.15. I.S. Kocamanoğlu, S. Cengel Kurnaz, A. Tur,  “The Effects of Lignocaine on Pressor Response to Laryngoscopy and Endotracheal Intubation Durin General Anaesthesia in Rigid Suspension Laryngoscopy” Journal of Laryngology & Otology. Ocak 2015:129(1):79-85.DOI:10.1017/S0022215114003077.

A.16. G. Avcu, N. Belet, S. Cengel Kurnaz, A. Karli, G. Sensoy, “Pott’s Puffy Tumor in a 12-year-old Boy”, Pediatrics International, Şubat 2015;57(1):163-5.DOI:10.1111/ped.12440

A.17. G.Genc, M. Koyuncu. G. Kutlar, T. Guvenc, A. Gacar, A. Aksoy, S. Arslan, S.C. Kurnaz, “Does Systemic Clarithromycin Therapy Have an Inhibitory effect on Tympanosclerosis:An Experimental Animal Study” Journal of Laryngology & Otology,  Şubat 2015;129(2):136-41. Doi:10.1017/S0022215114003430.

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B.1. M.U. Akyol, S. Çengel, O.F. Unal, 5th Extraordinary International Symposium on Recent Advances in Otitis Media konferansı dahilinde , "5th Extraordinary International Symposium on Recent Advances in Otitis Media Final Programme&Abstracts” bildiri kitapçığındaki “The Role of Topical Nasal Steroids in the Treatment of Children with Otitis Media with Effusion and/or Adenoid Hypertrophy “ isimli bildiri, 24-27 Nisan 2005, Amsterdam, Hollanda.

B.2. M.U. Akyol, S. Çengel, ESPO 2006 konferansı dahilinde , "Xth International Congress of European Society of Pediatric Otorhinolaryngology;Program and Abstracts ", bildiri kitapçığında “The Role of Topical Nasal Steroids in the Treatment of Children with Otitis Media with Effusion and/or Adenoid Hypertrophy. 12 months Follow-up”isimli bildiri, 19-12 Haziran, Paris, Fransa.

B.3. M. Kefeli, I. Akpolat, S. Cengel, F. Karagöz, Y Tanyeri, B. Kandemir, 21. Avrupa Patoloji Kongresi konferansı dahilinde , "Virchows Archiv", bildiri kitapçığındaki "Two different salivary gland tumors located in parotid gland and parapharyngeal space synchronously: A case report” isimli bildiri, 8-13 Eylül 2007, Istanbul Türkiye.

C1.Yazılan uluslararası kitaplar:
C2.Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler:

C2.1. S.Ç. Kurnaz, A. Tekat, “Malign Tiroid Neoplazmları”, Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi editör M. Toprak 75-91 pp.,İstanbul, Deomed yayıncılık, 2011
C2.2. Kitap Bölümü: S. Çengel Kurnaz, M. Koyuncu. “Kulak Burun Boğaz Kliniğinde Ağrı” bölümü, “Ağrı Sendromları; Multidisipliner Bakış”  Editör Fuat Güldoğuş 15-23pp.,Ankara, İntertıp yayıncılık, 2015

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1. S. Çengel, Ö. Günaydın, E. Zayyan, S.Saraç , "Yağ Miringoplasti; Kulak Cerrahisinde Alternatif Yöntem", Otoscope , "6(3)", 83-86 pp., 2005.

D.2. S. Atmaca, T. Tulga, E. Gönülol, S.Ç. Kurnaz , " Farkedilmeyen angulus mandibula fraktürü: sıradışı bir derin boyun enfeksiyonu nedeni", Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi , "28", 195-197 pp.,Aralık-2011.

D.3. S.Ç. Kurnaz, C. Bayraktar, A. Aksoy, S. Atmaca, İ. Akpolat, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 2 yıllık süreçte baş boyun kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisi deneyimimiz - 50 vaka", Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi,  “29”, 131-133 pp., Haziran-2012.

D.4. R. Ünal, Y. Tanyeri, S. Çengel, Y. Erol, B. Çakıl, A. Ünal, B. Köse, "Kronik Tüberküloz Otitis Medialı Vakada Postoperatif Spontan Zar İyileşmesi: Olgu Sunumu", O.M.Ü. Tıp Dergisi , "25(4)", 147-151 pp., 2008.

D.5. S. Çengel, "Peroperatuar ve Postoperatuar Kanama", Türkiye Klinikleri Journal of Ear Nose and Throat , "2", 22-26 pp., 2009.

D.6. M. Kefeli, İ. Akpolat, S. Çengel, F. Karagöz, B. Kandemir, "Parotis bezi ve parafarengeal bölgede senkron iki farklı tükürük bezi tümörü: olgu sunumu", Türk Patoloji Dergisi , "25(2)",41-43 pp., Mayıs-2009.

D.7. B. Sözeri, S. Çengel, D. Bajin , "Rekürren Pleomorfik Adenoma", Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi'nde Güncel Yaklaşım , "2", 37-43 pp., Mart-2006

D.8. S. Çengel, A.Ş. Hoşal, "Parotidektomi", Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi'nde Güncel Yaklaşım , "2", 22-27 pp., Mart-2006

D.9. H. Korkmaz, S. Çengel, "Parotis Kanserlerinde Klinik Bulgular ve Tedavi Algoritması", Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi'nde Güncel Yaklaşım , "2", 44-49 pp., Mart-2006

D.10. S. Yılmaz, B. Baş, B. Özden, Ü. Selçuk, S. Çengel Kurnaz, “Deep Neck Infection After Third Molar Extraction” J Istanbul Univ Fac Dent 2015:49(2):41-45. DOI: 10.17096/jiufd.82633.

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1. A. Aksoy, S.Ç. Kurnaz, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi " özet kitapçığında, “Baş-boyun skuamöz hücreli karsinom hastalarında oksidatif stress ve koenzim Q10 düzeylerinin araştırılması”Kasım 2013, Antalya,Türkiye.

E.2. S.Ç. Kurnaz, A. Aksoy, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi " özet kitapçığında,” Orofarinkste submukozal yabancı cisim: olgu sunumu” Kasım 2013, Antalya,Türkiye.

E.3. S.Ç. Kurnaz, A. Aksoy, E. Kavaz, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi” özet kitapçığında, “Pediatrik bir olguda maksiller sinüste geniş hacimli odontojenik kist” Kasım 2013, Antalya,Türkiye.

E.4. S.Ç. Kurnaz, A. Aksoy, Z. Özsoy, 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi” özet kitapçığında , “Pediatrik bir olguda ağız tabanında dev dermoid kist “Kasım 2013, Antalya,Türkiye.

E.5. T. Tulga, S.Ç. Kurnaz, Y. Tüfenkçi, 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi” özet kitapçığında, “Tekrarlayan biber gazı uygulamasının havayolu üzerine histopatolojik etkisinin deneysel olarak araştırılması” Ekim, 2011, Antalya,Türkiye.

E.6. S.Ç. Kurnaz, H. Küçük, G. Kutlar, 32. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "32. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Tek Taraflı Sinonazal Kitlelerin Klinik ve Patolojik Olarak Retrospektif Değerlendirilmesi “, Ekim, 2010, Antalya, Türkiye.

E.7. E. Özdemir, S.Ç. Kurnaz, F. Başar, 32. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "32. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Akustik Travmaya Bağlı İşitme Kaybında Transtimpanik Steroid Kulanımının Etkinliğinin Araştırılması” Ekim, 2010, Antalya, Türkiye.

E.8. S. Çengel, C. Bayraktar, A. Aksoy, 32. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "32. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2 yıllık Süreçte Baş Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirayon Deneyimimiz-50 vaka” Ekim, 2010, Antalya, Türkiye.

E.9. Y. Tanyeri, S. Atmaca, S. Çengel Kurnaz, T. Şeşen, A. Tekat, G. Genç, E. Özdemir, 31. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde, "31. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Parotis Neoplazmlarının Histopatolojik İncelenmesi” Kasım2009, Antalya, Türkiye.

E.10. S. Atmaca, T. Tulga, E. Gönülol, S. Çengel Kurnaz, 31. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde, "31. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Farkedilmeyen Angulus Mandibula Fraktürü: Sıradışı Bie derin Boyun Enfeksiyonu Nedeni”  Kasım2009, Antalya, Türkiye.

E.11. S. Çengel, U. Göksu, H. Kahraman, A. Atmaca, T. Şeşen, 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “. KBB’de Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deneyimi”, Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.12. B. Çakıl, F. Başar, S. Çengel, S. Atmaca, Y. Tanyeri, 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Deneysel Olarak Oluşturulan Cisplatin Ototoksisitesini Önlemede Gingko Biloba Ekstresinin DPOAE Testi ile Araştırılması”, Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.13. Y. Erol, S. Cengel, S. Atmaca, Y. Tanyeri, R. Demir, M. Şahin, A. Aksoy, 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “. Esbiotrin İçeren Sinek Kovucu Likitlerin Nazal Silyer Morfoloji ve Fonksiyona Etkilerinin Araştırılması”, Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.14. C. Bayraktar, S. Atmaca, S. Çengel, 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Boyunda Kitle Olgusunun Retrospektif Analizi: Orta Karadenizde Tularemi Gerçeği “, Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.15. S. Atmaca, S. Çengel, F. Başar, A. Güven, A. Tekat, M. Koyuncu, Y. Tanyeri, T. Şeşen , 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında,” Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Göreve Dayalı Öğrenim ile KBB Stajı: İlk Yıl Nasıl Yaptık?” Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.16. S. Atmaca, S. Çengel, M. Gümüşsoy, G. Kutlar, M. Açıcı, M. Hökelek, 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” özet kitapçığında, “Bir Çiftçinin Dış Kulak Yolunda Larva Sayımı:23.” Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.17. G. Kutlar, S. Çengel, M. Kefeli, S. Atmaca, Y. Tanyeri , 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” özet kitapçığında,  “Palatin Tonsilde Bir Pleomorfik Adenomu Olgusu”, Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.18. S. Çengel, H. Küçük, S. Atmaca, M. Bahçıvan, T. Şeşen , 30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "30. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi” özet kitapçığında, “Bir Boyunda Kitle Olgusu: Spontan Arteria Karotis Komünis Rüptürü”, Ekim, 2008, Antalya, Türkiye.

E.19. S. Çengel, Ö. Topal, U. Akyol, 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Effüzyonlu Otitis Media ve Adenoid Hipertrofili Çocuklarda Topikal Nazal Steroid Kullanımının Tedavideki Rolünün Araştırılması”, Mayıs,2005, Antalya, Türkiye.

E.20. Ö. Topal, S. Çengel, A. Ataş, D. Canatan, U. Akyol, 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Adenoidektomi ve Adenotonsillektomi Yapılan Hastalarda Ses Kalitesindeki Değişiklikler” Mayıs,2005, Antalya, Türkiye.

E.21. K. İpçi, S. Çengel, A.Ş. Hoşal, B. Sözeri, 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Alt Dudak Skuamöz Hücreli Karsinomlarına Tedavi Yaklaşımımız”,  Mayıs,2005, Antalya, Türkiye.

E.22. Y.Ö. Biçer, S. Çengel, A.Ş. Hoşal. B. Sözeri, 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Baş Boyun Tümörlerinde Serbest Flep Tecrübelerimiz“,  Mayıs,2005, Antalya, Türkiye.

E.23. S. Çengel, B.Ö. Mocan, A.Ş. Hoşal, B.Sözeri , 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “Retrofaringeal Liposarkom: Vaka sunumu“,  Mayıs,2005, Antalya, Türkiye.

E.24. H. A. Şenkal, S. Çengel, Ö.F. Ünal, K. Ayas, 28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "28. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi", özet kitapçığında, “İnfantil Miyofibromatozis; Vaka Sunumu“,  Mayıs,2005, Antalya, Türkiye.

E.25. A. Şenkal, S. Çengel, Ö.F. Ünal, K. Ayas, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi konferansı dahilinde , "28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi Bildiri Kitabı", “Lingual Tiroid: Vaka Sunumu“,  Mayıs,2005, Antalya, Türkiye.

E.26. S. Çengel, G. Kılıç, T. Yılmaz, A.Ş. Hoşal, B. Sözeri, 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi konferansı dahilinde , "27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi Özet Kitabı", bildiri “Klinik N0 Boyunda Selektif Boyun Diseksiyonunun Etkinliği”, Ekim, 2003, Antalya, Türkiye.

E.27. S. Çengel, T. Yılmaz, S. Saraç, Ö.F. Ünal, L. Sennaroğlu, K. Ayas, E. Turan, B. Gürsel, 26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi konferansı dahilinde , "26. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Kongresi Özet Kitabı", bildiri “Stapedektomi Sonuçlarımız“, Eylül, 2001, Antalya, Türkiye.

F.Sanat ve Tasarım Etkinlikleri:

G.Diğer yayınlar:
G.1. Kitap Bölümü Çevirisi: Cummings Otolaringoloji Baş ve Boyun Cerrahisi: Bölüm 116 Boyun Diseksiyonları ve Bölüm 117 Boyun Cerrahi Komplikasyonları, Güneş Tıp Kitapevleri 2007, Anklara, Çeviri editörü Can Koç
G.2. Kitap Bölümü Çevirisi: Bailey Baş & Boyun Cerrahisi- Otolarengoloji: Bölüm 105 Cilt Tümörleri ve Bölüm 106 Malign Melanom, Güneş Tıp Kitapevleri 2011, Ankara, Çeviri Editörü Nazım Korkut

Sertifika ve kurs bilgileri
Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamalı Kursu
Septorinoplasti Kursu- Türk Otorinolarengoloji Klinikleri Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Kursları
Klinik Anatomi Kraniyofasyal Bölgenin Anatomisi ve Kliniği Kursu
Stapedektomi kursu
Timpanoplasti  kursu
Endoskopik Sinüs Cerrahisi kursu
Hasta Hakları ve Tıbbi Etik Eğitimi Programı
Biyoistatistik  Eğitim Programı
 Probleme Dayalı Öğrenim Kursu
Polisomnografi kursu
Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu
Kişisel web sitesi