Larenks (Gırtlak) Kanseri
  • Doç. Dr. Senem Çengel Kurnaz
  • 4705
Larenks (Gırtlak) Kanseri
Larenks kanseri baş ve boyun kanserlerinin yaklaşık %30’unu, tüm dünyada yeni oluşan kanserlerin %1-2’sini oluşturur. Erkeklerde kadınlara oranla 3-5 kat daha fazla görülmektedir. Hastalığın görülme sıklığı 50 yaştan sonra yükselişe geçmekte ve 70-80 yaşlarında tepe noktasına ulaşmaktadır. Sigara ve alkol tüketimi larenks kanseri sıklığını artırmaktadır.  Human papilloma virüs enfeksiyonu,  kömür tozuna maruz kalma, taze sebze ve meyvelerin yeterince tüketilmemesi, gastroösefageal reflü hastalığı ile larenks kanseri arasında ilişki olduğu düşünülmektedir. Larenks kanserlerinin en çok görülen tipi skuamöz hücreli kanserlerdir.
 
Larenks kanserlerinde kanserin tutuğu bölgeye göre semptomlar görülür. Larenksin supraglottik bölgesini tutan tümörler yutkunma sırasında ağrı, kulağa vuran ağrı, solunum güçlüğü, boyunda kitle ile, glottik tümörler ise ses kısıklığı ile kendini gösterir. Supraglottik ve subglottik tümörler daha geç semptom verdiğinden daha ileri dönemde tespit edilebilir.
 
Fizik muayenede tam bir KBB muayenesini takiben 70 derece veya 90 derece rijit endoskoplarla veya fleksibl fiberoptik endoskopla larenksteki lezyon değerlendirilmelidir. Erken tespit edilmiş lezyonlarda stroboskopinin de kullanılması faydalıdır. Boyundaki lenf nodlarının kontrolü açısından boynun muayenesi önem taşımaktadır..Larenksteki tümörün yayılımının ve sınırlarının değerlendirilmesi ve boyundaki lenf nodlarının tutulumunun değerlendirilmesi açısından Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans Değerlendirme yardımcıdır. Son yıllarda özellikle rekürren tümörün tespitinde PET-BT de kullanılmaktadır.
 
Larenks kanserinde tanı genel anestezi altında yapılan direkt larengoskopik muayene ve biyopsi ile konur. Larenksteki tümöre eşlik edebilecek senkron (eş zamanlı) ve metakron (ardışık) tümörlerin saptanması açısından bronkoskopi ve ösefagoskopi de aynı seansta yapılabilir.
 
Larenks kanserinin evrelendirilmesi tedavi yaklaşımı ve prognoz açısından önemlidir. Larenkste evrelemede tümörün lokal anatomik yapılara yayılımı (T), boyun lenfatiklerine yayılımı (N) ve uzak organ metastazı (M) ölçüt alınmaktadır. Hastalığın evresi ilerledikçe prognoz kötüleşir. Larenks kanserinin tedavisi cerrahi, radyoterapi ve uzak organ metastazı varlığında kemoterapidir. Son yıllarda organ koruma protokolleri de kullanılmakta ve başarılı sonuçlar bildirilmektedir.
 
www.kbb.org.tr
 
Kaynaklar
 1.Beasley NJP, Gullane PJ. Cancer of the larynx, paranasal sinuses and temporal bone. Chapter 27: Essential Otolaryngology. Ed.: KJ. Lee. McGrawHill Medical Publishing Company, 2003.
 2. Andre K, Schraub S, Mercier M, Bontemps P. Role of alcohol and tobacco in the aetiology of head and neck cancer: a case control study in the Doubs region of France. Eur J Cancer B Oral Oncol. 1995; 31B(5): 301.
 3. Talamini R, Bosetti C, La Vecchia C. Combined effect of tobacco and alcohol on laryngeal cancer risk: a case control study. Cancer Causes and Control 2002; 13: 957-964.
 4. Rees L, Birchall M, Bailey M, Thomas S. A systematic review of case control studies of human papillomavirus infection in laryngeal squamous cell carcinoma. Clin Otolaryngol Allied Sci 2004; 29(4): 301-306.
 5. Shangina O, Brennan P, Szeszenia –Dabrowska N et al. Occupational exposure and laryngeal and hypopharyngeal cancer risk in central and eastern Europe. Am J Epidemiol 2006; 164(4): 367-365.
 6. Schoder H, Yeung HW, Gonen M et al. Head and Neck Cancer: Clinical usefulness and accuracy of PET/CT image fusion. Radiology 2004; 231(1): 65-72.
 7. Larynx. In : Edge SB, Byrd D, Compton CC et al. eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer, 2010, pp 57-62.
 8.Beninger MS, Sharif A, Blazoff K. Symptom directed selective endoscopy: long term efficasy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127 (7): 770-773.
 9. Sessions RB, Picken CA. Malignant cervical adenopathy. In: Cummings CW, Frederickson JM, Harker LA et al, editors. Otolaryngology Head and Neck Surgery. St Louis (MO): Mosby Year Book; 1988. p: 737-57.