Akut Larenjit
  • Doç. Dr. Senem Çengel Kurnaz
  • 4168
Akut Larenjit
Larenksin (gırtlak) iltihabı olarak bilinen larenjit akut ve kronik olarak karşımıza çıkabilmektedir. Akut larenjit hızlı başlayan ve kendini sınırı bir tablodur. Hastanın şikayetleri üç haftadan daha az sürer. Altta yatan neden genellikle enfeksiyon olmakla beraber sesi kötüye kullanım, gastroösafageal reflü, zararlı / toksik maddeler ve nadiren de otoimmun hastalıklar olabilmektedir. Enfeksiyon kaynağı ajanlar hemen her zaman üst solunum yolu enfeksiyonu oluşturan mikroorganizmalardır. Bu ajanlar çoğu zaman virüsler iken bazen bakteriler de olabilmektedir. Enfeksiyöz akut larenjitte vokal kordlarda ödem ortaya çıkmakta ve vibrasyon azalmaktadır ki bunun sonucunda ses kısıklığı görülmektedir. Vokal kordların (ses tellerinin) üzerindeki mukoza kırmsızı bir renk almakta düzensizleşmektedir.
 
Hastalarda ses kısıklığı yanında, ateş ,öksürük rinit gibi  ÜSYE’nin diğer şikayetleri de ortaya çıkabilmektedir. Ağrılı yutma, yutma güçlüğü, ağrılı konuşma, postnazal akıntı, boğaz ağrısı ve halsizlik ortaya çıkabilmektedir.
 
Akut larenjit ile en çok karışan ve dolayısıyla tanı koyarken akılda tutulması gereken diğer hastalıklar arasında kronik larenjit, diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ve gırtlaktaki kasların spazmı (spazmodik disfoniler) yer almaktadır.
 
Hastalığın tanısını koymak için bahsedilen şikayetlere ilave olarak gırtlağın ve ses tellerinin (larenksin ve vokal kordların) görüntülenmesi gerekebilmektedir. Endoskopik larenks muayenesi olarak bilinen bu yöntem ile ses tellerindeki kırmızı renk değişimi ve ödem tesbit edilmektedir.
 
Hastalığın tedavisi altta yatan neden ile ilişkili olsa da ses istirahati, üst havayolunun nemlendirilmesi ve zararlı maddelerden (sigara) uzak durmak genellikle yeterli olmaktadır. Antibiotik kullanımı ilk seçenek olarak düşünülmemelidir. Dirençli olgularda veya riskli hastalarda tercih edilebilmektedirler. Bu süreçte hastanın eğer varsa reflü şikayetlerine yönelik tedavi de verilebilmektedir. Hastanın bu süreçte bol sıvı alması olduça önemlidir.